הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכות תשלומים

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

מערכות תשלומים

מחלקת מערכות תשלומים בבנק ישראל אמונה, בין היתר, על קידום החדשנות, היציבות, היעילות, הבטיחות והאמינות ברבדים השונים במערך התשלומים ובכלל זה: מערכות תשלומים, אמצעי תשלום והיבטים מסוימים של נותני שירותי תשלום. מטרה זו מיושמת באמצעות ניהול מערכות תשלומים, קביעת מדיניות במערך התשלומים ופיקוח על מערכות התשלומים.

בחלק זה תוכלו למצוא נתונים כמותיים על התשלומים בישראל ועל אמצעי התשלום השונים לאורך השנים האחרונות. נתונים אלו משקפים את התמורות וההתפתחויות במערך התשלומים בישראל לאורך השנים. הדפים הסטטיסטים שלפניכם כוללים בין היתר נתונים בפילוחים ובחתכים שונים, אודות השימוש באמצעי התשלום השונים, נתוני פעילות מערכת זה"ב ומסלקת השיקים המתופעלות על ידי המחלקה, נתוני הפעילות ממערכות המפוקחות על ידי המחלקה הכוללים נתוני פעילות בכרטיסי החיוב, היקף משיכות המזומן ממכשירי המשיכה והיקף הזיכויים והחיובים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/05/2024