הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יתרות מט"ח

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

יתרות מטבע חוץ

לפי חוק בנק ישראל התש"ע- 2010, בנק ישראל מופקד על ההחזקה של יתרות מטבע החוץ של המדינה ועל ניהולן.
יתרות מטבע חוץ ממלאות שלושה תפקידים מרכזיים: 1) הקניית מלאי חירום של מטבע חוץ למשק 2) מתן אפשרות לבנק המרכזי להתערב בשוק מטבע החוץ במקרים של כשל שוק; 3) מתן אפשרות לבנק המרכזי לפעול בשוק על מנת למתן תנועות הון שעלולות לערער את יציבותם של השווקים הפיננסים.
יעדי מדיניות השקעת היתרות הינם להשיא תשואה נאותה במונחי מט"ח ותשואה שקלית שתכסה את עלות מימונן, תוך עמידה ברמת הסיכון והנזילות ההולמות את מטרות אחזקתן. באתר מפורסמים השינויים ברמת היתרות והגורמים להן מדי חודש.
כמו כן, מתפרסמת סקירה שנתית על ביצועי ניהול היתרות והקווים המנחים של מדיניות ההשקעה.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024