הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתווה סיוע ללקוחות הבנקים - יולי 2024

יולי 2024

בנק ישראל כאן בשבילכם


בנק ישראל גיבש מתווה סיוע ללקוחות הבנקים שכולל הקלות רבות במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים הנובעים מהשלכות המלחמה.
המתווה מתייחס לשתי קבוצות אוכלוסייה:
מעגל ראשון - אוכלוסייה שנפגעה באופן ישיר מנזקי הלחימה
ומעגל שני - יתר הלקוחות.

במתווה זה הרחבנו את מעגל הזכאים והארכנו את מועד הגשת הבקשה לדחיית התשלומים בשלושה חודשים נוספים החל מתאריך  1.7.24 עד 30.9.24

איך המתווה שלנו יסייע לכם?

היכנסו לקבוצה אליה אתם משתייכים לתנאי הזכאות וקבלת המידע על ההקלות המגיעות לכם

חשוב לקרוא: הבהרות חשובות ותנאי זכאות למתווים

עבור המתווה:

  • לקבלת הטבות מעגל ראשון יש להציג הצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק
  • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה הראשון תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 מיום תחילת הפיגור.
  • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.
  • מכיוון שללקוחות המעגל השני דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב שטרם קבלת ההחלטה הלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת
  • המתווים שגובשו מציגים את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/07/2024