הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

דוח בנק ישראל - נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים

27
31/03/2024

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2023

23/03/2023

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2022

29/03/2022

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2021

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2021
31/03/2021

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2020

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2020
02/06/2020

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2019

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2019
31/03/2019

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2018

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2018
28/03/2018

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2017

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2017
29/03/2017

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2016

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2016
03/04/2016

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2015

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2015
31/03/2015

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2014

נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדוח בנק ישראל 2014
1
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/05/2023