הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על סקירת מערכות התשלומים והסליקה בישראל

על סקירת מערכות התשלומים והסליקה בישראל

סקירת מערכות התשלומים והסליקה בישראל נועד לספק תיאור מקיף ונרחב של מערכות התשלומים והסליקה העיקריות בישראל ולסקור את פעילותן. יציבותן של מערכות התשלומים חיונית לשמירה על סדירותה ויציבותה של הפעילות הפיננסית בישראל, כמו גם למילוי תפקידיו של בנק ישראל כבנק מרכזי. בנק ישראל חותר להגביר את היציבות הפיננסית, הוא פועל לקידום בטיחותן של מערכות התשלומים והסליקה, יעילותן ואמינותן, ונוקט אמצעים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהן. הספר האדום הישראלי דומה במבנהו למסמכים מקבילים בעולם, ומתייחס להתפתחויות העיקריות שחלו בתחום בשנה הנסקרת; לאמצעי התשלום במשק הישראלי; להצגת ההיבטים המוסדיים שמשפיעים על מערכות התשלומים והגופים הרלוונטיים העיקריים; וכן מתאר כיצד פועלות מערכות התשלומים והסליקה המרכזיות בישראל.

מערכות התשלומים והסליקה

9
28/12/2021

סקירת מערך התשלומים בישראל לשנים 2020-2018

סקירת מערך התשלומים בישראל לשנים 2020-2018
26/07/2018

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנים 2016-2017

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנים 2016-2017
16/10/2017

מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום, לוחות ה- BIS לשנת 2016

מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום, לוחות ה- BIS לשנת 2016
08/01/2017

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2015

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2015
08/11/2015

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2014

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2014
29/10/2014

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2013

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2013
29/10/2013

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2012

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2012
29/10/2012

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2011

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2011
31/05/2011

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2010

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנת 2010