הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על סקירת מערכות התשלומים והסליקה בישראל

על סקירת מערכות התשלומים והסליקה בישראל

סקירת מערכות התשלומים והסליקה בישראל נועד לספק תיאור מקיף ונרחב של מערכות התשלומים והסליקה העיקריות בישראל ולסקור את פעילותן. יציבותן של מערכות התשלומים חיונית לשמירה על סדירותה ויציבותה של הפעילות הפיננסית בישראל, כמו גם למילוי תפקידיו של בנק ישראל כבנק מרכזי. בנק ישראל חותר להגביר את היציבות הפיננסית, הוא פועל לקידום בטיחותן של מערכות התשלומים והסליקה, יעילותן ואמינותן, ונוקט אמצעים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהן. הספר האדום הישראלי דומה במבנהו למסמכים מקבילים בעולם, ומתייחס להתפתחויות העיקריות שחלו בתחום בשנה הנסקרת; לאמצעי התשלום במשק הישראלי; להצגת ההיבטים המוסדיים שמשפיעים על מערכות התשלומים והגופים הרלוונטיים העיקריים; וכן מתאר כיצד פועלות מערכות התשלומים והסליקה המרכזיות בישראל.

מערכות התשלומים והסליקה

16
19/11/2023

פעילותם של מועדוני צרכנות במערכות התשלומים

19/11/2023

בנק ישראל מודיע על הרחבת קודי הזיהוי במגזר הפיננסי ליישום עד סוף דצמבר 2026 על-מנת לאפשר ליותר גופים חוץ-בנקאיים לפעול במערכות התשלומים

19/11/2023

בנק ישראל מוביל מהלך נוסף בפרסום מידע להשתתפות גופים חוץ-בנקאיים במערכת זה"ב

19/11/2023

פתיחת המשק לסולקים בעלי רישיון זר

19/11/2023

הקצאת קודי זיהוי לספקי שירותי תשלום חוץ בנקאיים

19/11/2023

ועדת כרטיסי חיוב הגיעה להסכמות בעניין סטנדרטים לאבטחת מידע, הגנת סייבר והמשכיות עסקית באקו-סיסטם של כרטיסי חיוב בישראל

19/11/2023

בנק ישראל הגדיל את מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר מ-50,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח

28/12/2021

סקירת מערך התשלומים בישראל לשנים 2020-2018

סקירת מערך התשלומים בישראל לשנים 2020-2018
26/07/2018

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנים 2016-2017

סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום לשנים 2016-2017
16/10/2017

מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום, לוחות ה- BIS לשנת 2016

מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום, לוחות ה- BIS לשנת 2016
1