הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5527
29/02/2024
  • נאומים
דברי המפקח על הבנקים בנושא בנקאות בענן בכנס "NIMBUSS SUMMIT" מטעם "אנשים ומחשבים"
28/02/2024
צעד נוסף להגברת התחרות על הפיקדונות המוצעים על ידי המערכת הבנקאית
28/02/2024
  • נאומים
השתתפות מנהל חטיבת המחקר, ד"ר עדי ברנדר, בכנס "אתגרי שוק הנדל"ן לאחר 7 באוקטובר"
26/02/2024
  • נאומים
דברי נגיד בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות החלטת המדיניות המוניטרית
26/02/2024
  • הודעת ריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-26/02/2024 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%
25/02/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב לחודש ינואר עלה ב-0.3%
20/02/2024
נגיד בנק ישראל, מנכ"לית הבנק והמפקח על הבנקים השתתפו באירוע בסימון החזרת ההיי-טק לאזור הצפון
20/02/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
19/02/2024
  • מחקרים
מחקר חדש: ההשפעה של בעלות ריכוזית על חדלות פירעון של חברות אג"ח בישראל
18/02/2024
  • מצגות וחומרים לועדות הכנסת
התייחסות בנק ישראל בדיון בוועדה למיזמים ציבוריים שעסק ב"התנהלות בנק ישראל הפוגעת בתחרות הגופים הפיננסיים אל מול הבנקים"
18/02/2024
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל משיקה באתר הבנק דשבורד חדש בנושא מדדי מחירים
14/02/2024
דו"ח פעילות בנק ישראל בזווית התקשורתית וההסברה הכלכלית לשנת 2023
14/02/2024
הודעה לעיתונות המשותפת לבנק ישראל ולמשטרת ישראל: "שבוע המודעות להונאות דיגיטליות"
1