הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

ריבית בנק ישראל
4.75%
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
אינפלציה
3.7%
ב-12 החודשים האחרונים
אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5469
07/12/2023
המשנה לנגיד, מר אנדרו אביר, נשא דברים בכנס בנושא "מלחמת "חרבות ברזל" והשפעותיה על כלכלת ישראל"
07/12/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2023
07/12/2023
דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור המלחמה
05/12/2023
פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים
05/12/2023
עיקרי עמדת בנק ישראל כפי שהוצגה בדיון בוועדת הכלכלה בנושא הנגשת מקורות הון לגופים חוץ בנקאיים לשם הרחבת האפשרות למתן הלוואות בעקבות המלחמה.
05/12/2023
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ומזכ"ל ה-OECD מר מתיאס קורמן, נועדו בתל אביב
04/12/2023
המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי, נשא דברים בכנס אונליין בנושא "המערכת הבנקאית: בעת מלחמה וביום שאחרי"
03/12/2023
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון ויו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד נפגשו היום בבנק ישראל בירושלים
30/11/2023
דברי נגיד בנק ישראל בכנס אונליין למשקיעים בנושא "הכלכלה והשווקים הפיננסיים בישראל: ניווט תוך כדי מלחמה"
27/11/2023
  • נאומים
דברי נגיד בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות החלטת המדיניות המוניטרית
27/11/2023
  • הודעת ריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-27/11/2023 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%
27/11/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, נובמבר 2023
26/11/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב לחודש אוקטובר ירד ב-1.1%
1