הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5596
10/06/2024
  • הוראות רגולטריות
הפיקוח על הבנקים הטיל קנס אזרחי על בנק מזרחי טפחות
09/06/2024
דברי נגיד בנק ישראל בישיבת הממשלה על הנומרטור
09/06/2024
הפיקוח על הבנקים מפרסם סיכום ביניים של פעילות ההסברה להעלאת מודעות הציבור לתופעת ההונאות הפיננסיות
06/06/2024
דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור המלחמה
06/06/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2024
06/06/2024
נסיעת נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון לארה"ב
30/05/2024
  • נאומים
השתתפות נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, בכנס לזכר הנגיד זנבר
28/05/2024
אתגר השקל הדיגיטלי: לראשונה בנק ישראל מזמין גופים שונים להתחבר לסביבת ניסוי של שקל דיגיטלי, ולפתח שימושים חדשניים ופורצי דרך בעולם התשלומים
28/05/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב לחודש אפריל ירד ב-0.15%
28/05/2024
  • נאומים
דברי המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי בפורום שווי הוגן בנושא תחרות אפקטיבית במערכת הבנקאות
27/05/2024
  • הודעת ריבית
הוועדה המוניטרית החליטה ב-27/05/2024 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%
21/05/2024
  • פרסומים סטטיסטיים
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים
21/05/2024
  • נאומים
דברי המפקח על הבנקים במסיבת העיתונאים בנושא "סקירת מערכת הבנקאות לשנת 2023"
1