הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פירסומים צפויים

פרסומים צפויים

פרסומים צפויים

בנק ישראל ישראל מעדכן את לוח הפרסומים הרבעוני בתחילת כל רבעון. הוא מציג את הפרסומים הצפויים, אשר מתוכננים להתפרסם בתקופה זו.

סינון

חיפוש חופשי
שם הפרסום
שנה / תקופה

פרסומים צפויים

10
19/06/2024
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מאי 2024
23/06/2024
תיק הנכסים של הציבור לרבעון הראשון לשנת 2024
24/06/2024
מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הראשון לשנת 2024
25/06/2024
התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הראשון לשנת 2024
26/06/2024
המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מאי 2024
1