הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פירסומים צפויים

פרסומים צפויים

פרסומים צפויים

בנק ישראל ישראל מעדכן את לוח הפרסומים הרבעוני בתחילת כל רבעון. הוא מציג את הפרסומים הצפויים, אשר מתוכננים להתפרסם בתקופה זו.

סינון

חיפוש חופשי
שם הפרסום
שנה / תקופה

פרסומים צפויים

7
09/10/2023
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2023
18/10/2023
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, ספטמבר 2023
23/10/2023
ריבית בנק ישראל
23/10/2023
התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
23/10/2023
דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
1