הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פירסומים צפויים

פרסומים צפויים

פרסומים צפויים

בנק ישראל ישראל מעדכן את לוח הפרסומים הרבעוני בתחילת כל רבעון. הוא מציג את הפרסומים הצפויים, אשר מתוכננים להתפרסם בתקופה זו.

סינון

חיפוש חופשי
שם הפרסום
שנה / תקופה

פרסומים צפויים

7
07/03/2024
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2024
11/03/2024
סיכום דיוני הריבית
20/03/2024
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, פברואר 2024
24/03/2024
המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש פברואר 2024
26/03/2024
התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הרביעי לשנת 2023
1