הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיקוח ואסדרה

פיקוח ואסדרה

המערכת הפיננסית ממלאת כיום תפקיד מרכזי במשק, ולכן תפקודה התקין ויציבותה חיוניים להתפתחות המשק ולמיצוי פוטנציאל הצמיחה שלו. המערכת הפיננסית מורכבת משלשה חלקים:

  • מערך המוסדות הפיננסיים, במרכזו מערכת הבנקאות ולצדה המשקיעים המוסדיים (גופי הפנסיה, והביטוח, קופות גמל וקרנות ההשתלמות) וגופים פיננסיים אחרים (מנהלי תיקים, חתמים, יועצים וכו'.
  • השווקים הפיננסיים - שוקי הכספים, מטבע החוץ, המניות, איגרות החוב והנגזרים.
  • מערך התשלומים והסליקה

על יציבותה של מערכת הבנקאות מופקדת חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, על יציבותן ויעילותן של מערכות התשלומים מופקד הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל,  על יציבותם של המוסדות הפיננסיים האחרים מופקד אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ועל תפקודו התקין של שוק ניירות הערך מופקדת הרשות לניירות ערך. השמירה על יציבות כל אחד מחלקים אלה של המערכת הפיננסית בפני עצמו אינה מספיקה כדי לשמור על היציבות של המערכת הפיננסית בכללותה; לשם כך נדרשת בחינה כוללת של המערכת; זאת לנוכח שכלולם של השווקים הפיננסיים, הזיקה ההדוקה ביניהם, קשרי הגומלין בין הסוגים השונים של המוסדות הפיננסיים ובינם לבין השווקים הפיננסיים, התהליכים הדינמיים המתנהלים בתוך המערכת הפיננסית וההשלכות הבו-זמניות של זעזועים חיצוניים על חלקיה השונים.