הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מלוות חובה ובונדס

בירור מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו

​בשנים 1961 - 1982 נגבו מאזרחי המדינה מלוות חובה ומלוות מרצון. אם שילמתם מלוות - או אם הנכם נמנים עם יורשיהם או מנהלי עיזבונותיהם של אנשים ששילמו מלוות - תוכלו לברר עליהם פרטים דרך מערכת המידע שבאתר.

לשם כך עליכם להזין את הפרטים המזהים הרלוונטיים - מספר הזהות (כולל ספרת ביקורת) והשם (כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין). 

אם קיימים מלוות שטרם נפדו, תוכלו להגיש באמצעות המערכת בקשה לקבל הנחיות בדבר פדיונם.

במקרים הבאים אין אפשרות לבדוק זכאות דרך המערכת:

  • ​​​​בעלי המלווה העבירו אותו לצד שלישי כלשהו.
  • בעלי המלווה שילמו אותו בשנות ה-60 (המאגר כולל רק תעודות מהתקופה המשתרעת בין 1970 ל-1982).
  • בעלי המלווה הם מעסיקים יחידים או תושבי חוץ.

במקרים אלו אפשר לפנות אל בנק ישראל:

מלוות חוץ - אגרות (BONDS) ותעודות (CERTIFICATES) של מדינת ישראל

מדינת ישראל מגייסת כספים בעולם באמצעות מילוות חוץ - מילוות מסוג בונדס ו- certificates. המילוות מנוהלים בניו-יורק בידי סוכן פיסקלי (כיום - חברת ComputerShare).

תעודות מילוות חוץ הרשומות על שם, מונפקות לרוב לתקופה של 15 שנים. תעודות המילווה עצמן והקופונים המצורפים להן נושאים מספרים סידוריים מיוחדים.

ניתן לפדות בישראל באמצעות ארגון הבונדס.

ניתן לפנות לארגון הבונדס באמצעות הקישורים הבאים:  

 לבדיקת מילוות שהונפקו בארה"ב 

 לבדיקת מילוות שהונפקו בקנדה 

 לבדיקת מילוות שהונפקו במקומות אחרים בעולם