הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מועדי החלטות הריבית לשנים 2024 ו-2025

מועדי החלטות הריבית לשנים 2024 ו-2025, תחולותיהן ופרסומים נלווים

  ​​

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.

רשימת המועדים לשנת 2024:
פרסום הריבית
תחולת הריבית
תחילת תקופה הנזילות
פרסום תחזית חטיבת המחקר
מסיבת עיתונאים

01/01/2024

04/01/2024

04/01/2024

01/01/2024

01/01/2024 - קישור לצפייה 

26/02/2024

29/02/2024

29/02/2024

 

  

08/04/2024

11/04/2024

11/04/2024

08/04/2024

08/04/2024 - קישור לצפייה

27/05/2024

30/05/2024

30/05/2024

 

 

08/07/2024

11/07/2024

11/07/2024

08/07/2024

08/07/2024

28/08/2024

01/09/2024

29/08/2024

 

 

09/10/2024*

14/10/2024

10/10/2024

09/10/2024

09/10/2024

25/11/2024

28/11/2024

28/11/2024

 

 

 

 

רשימת המועדים לשנת 2025:

06/01/2025

09/01/2025

09/01/2025

06/01/2025

06/01/2025

24/02/2025

27/02/2025

27/02/2025

 

 

07/04/2025

10/04/2025

10/04/2025

07/04/2025

07/04/2025

26/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

 

 

07/07/2025

10/07/2025

10/07/2025

07/07/25

07/07/2025

20/08/2025

24/08/2025

21/08/2025

 

 

29/09/2025

05/10/2025

02/10/2025

29/09/2025

29/09/2025

24/11/2025

27/11/2025

27/11/2025

 

 

*מועד פרסום הריבית בחודש אוקטובר 2024 נדחה מה-07/10/24 ל- 09/10/24

_____________________________________________________________

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

לא נמצאו פריטים מתאימים