הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מועדי החלטות הריבית לשנים 2024-2023

מועדי החלטות הריבית, תחולותיהן ופרסומים נלווים

  ​​

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.


רשימת המועדים לשנת 2023
פרסום הריבית
תחולת הריבית
תחילת תקופה הנזילות
מסיבת עיתונאים ופרסום תחזית חטיבת המחקר

02/01/2023

05/01/2023

05/01/2023

02/01/2023

20/02/2023

23/02/2023

23/02/2023

 

03/04/2023

07/04/2023

30/03/2023

03/04/2023

22/05/2023

25/05/2023

25/05/2023

 

10/07/2023

13/07/2023

13/07/2023

10/07/2023

04/09/2023

07/09/2023

07/09/2023

 

23/10/2023

26/10/2023

26/10/2023

23/10/2023

27/11/2023

30/11/2023

30/11/2023

27/11/2023


רשימת המועדים לשנת 2024:
פרסום הריבית
תחולת הריבית
תחילת תקופה הנזילות
מסיבת עיתונאים ופרסום תחזית חטיבת המחקר

01/01/2024

04/01/2024

04/01/2024

01/01/2024

26/02/2024

29/02/2024

29/02/2024

 

08/04/2024

11/04/2024

11/04/2024

08/04/2024

27/05/2024

30/05/2024

30/05/2024

 

08/07/2024

11/07/2024

11/07/2024

08/07/2024

28/08/2024

01/09/2024

29/08/2024

 

07/10/2024

10/10/2024

10/10/2024

07/10/2024

25/11/2024

28/11/2024

28/11/2024

 

___________________________________________________________________

לא נמצאו פריטים מתאימים