הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

דוח חופש המידע

24
11/07/2024

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2023

30/06/2023

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2022

דו"ח חופש המידע מתפרסם בהתאם לסעיף 5 (א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998. הדו"ח כולל מידע אודות פעילותו ותחומי אחריותו של בנק ישראל.​
30/06/2022

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2021

דו"ח חופש המידע מתפרסם בהתאם לסעיף 5 (א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998. הדו"ח כולל מידע אודות פעילותו ותחומי אחריותו של בנק ישראל.​
30/06/2021

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2020

ו"ח חופש המידע מתפרסם בהתאם לסעיף 5 (א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998. הדו"ח כולל מידע אודות פעילותו ותחומי אחריותו של בנק ישראל.​
30/06/2020

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2019

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2019
30/06/2019

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2018

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2018
01/07/2018

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2017

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2017
02/07/2017

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2016

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2016
03/07/2016

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2015

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2015
30/06/2015

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2014

הממונה על חוק חופש המידע, דוח שנתי 2014
1