הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוב והאשראי

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

החוב והאשראי

כחלק מתפקידיו של בנק ישראל בשמירה על היציבות הפיננסית וקביעת המדיניות המוניטרית, הבנק עוקב בין היתר אחר השינויים בפעילות האשראי של המשק. דף זה מציג סדרות חודשיות ורבעוניות על היקפי האשראי והחוב במשק בפילוחים שונים – מלווים, לווים ומכשירים.

הלווים המרכזיים במשק כוללים את המגזר העסקי הלא-פיננסי, משקי הבית, הממשלה והרשויות המקומיות; המלווים המרכזיים הם המגזר הפיננסי (בנקים, חברות כ.א, גופים מוסדיים), תושבי חוץ, ממשלה משקי הבית והאחרים; והמכשירים שבאמצעותם ניתן לגייס חוב/לנטול אשראי הם האג"ח וההלוואות. 

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024