הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תיק הנכסים

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

תיק הנכסים

תיק הנכסים של הציבור מציג את נכסי משקי הבית והמגזר העסקי (חברות ריאליות ופיננסיות).
ניתן לחלק את ניהול תיק הנכסים לשני סוגים, ששונים זה מזה באופי ניהולם: תיק הנכסים המנוהל בידי הציבור במישרין ותיק הנכסים המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עבור הציבור.
נוסף על הפילוח של תיק הנכסים לפי סוגי הניהול (במישרין/ע"י משקיעים מוסדיים), מוצג פילוח גם לפי סוגי מכשירים, טווחים, סחירות והצמדות.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024