הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פעילות המגזר העסקי ואינדיקטורים לפעילות המשק

פעילות המגזר העסקי ואינדיקטורים לפעילות המשק

דף זה מרכז נתונים שונים בקשר לפעילות המשק והמגזר העסקי לרבות פעילות לפי ענפי משק, מלאי הון של החברות במשק, ואינדיקאטורים עיקריים מסקר מגמות בעסקים והמדד המשולב לפעילות המצרפית.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 26/03/2024