הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שוק העבודה ודמוגרפיה

שוק העבודה ודמוגרפיה

נתונים דמוגרפיים וכן נתונים משוק העבודה בישראל מוצגים בהיבטים השונים: היצע, ביקוש, שכר, אבטלה. צד ההיצע כולל, בין היתר, נתונים על האוכלוסיה בגילאי העבודה וההשתתפות בכוח העבודה וצד הביקוש כולל נתונים על מימדי התעסוקה ותשומת העבודה והביקוש לעובדים. צד השכר כולל נתונים על השכר הנומינלי והריאלי של העובדים וצד האבטלה מכיל נתונים על היקף ועומק האבטלה במשק. הנתונים הדמוגרפיים מכילים בעיקר את אומדני האוכלוסייה בישראל.   

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024