הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אשראי

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

אשראי

נתונים חודשיים ורבעוניים המתמקדים באשראי המאזני והחוץ מאזני שניתן על ידי התאגידים הבנקאיים לציבור. הנתונים כוללים פילוחים שונים של האשראי: 1) לפי מגזרים - חלוקה בין המגזר העסקי לפרטיים (בחלוקה לדיור ואשראי אחר); 2) לפי ענפי משק; 3) לפי מגזרי פעילות פיקוחיים; 4) יתרת האשראי בשעבוד כלי רכב ;5) פילוח של האשראי לציבור לפי יישובים בארץ.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023