הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הון

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

הון

בפרק זה מוצגת התפלגות בסיס ההון המשמש את הבנקים לצרוך חישובי יחס ההון לרכיבי סיכון לשלשה רבדים: הון עצמי רובד 1, הון רובד 1 נוסף והון רובד 2.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/05/2024