הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי

שם ההוראה

הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי

תאריך פרסום: 15/08/2022
מספר הוראה: 203
מספר חוזר: 2722
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2268 26/12/2010
2 2284 29/05/2013
3 2379 21/10/2015
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024