הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
קובץ כללי המסלקה כולל נהלים והוראות לביצוע סליקה בין הבנקים של ממסרים במסלקת הנייר (השיקים) ובמסלקה האוטומטית (מס"ב). כמו כן כולל הקובץ נהלים ליישוב מחלוקות בין חברי המסלקה והעברת ממסרים במט"ח בין הבנקים. בנוסף לכללי המסלקה יפורסמו בהמשך נספחים הכוללים טופסי מסלקה, תקנים וכו' וכן יפורסמו חוזרים לעידכון כללי המסלקה או לנתונים הנוגעים לכל חברי המסלקה.
​פרק ​נושא ​​עדכון אחרון
101 ​תקנון ​מאי 2023
201 ​כללי ​נובמבר 2017
202 ​מושבי הסליקה ומועדיהם יולי 2019
203 ​הכנת ממסרים שאינם ממוגנטים לסליקה דצמבר 2021
204​ ניהול המושבים וההתחשבנות במערכת זה"ב​ נובמבר 2018
205​ ליקויים בממסרי סליקה שאינם ממוגנטים​ מאי 2017
206​ החזרות​ מרץ 2023
207​ יישוב מחלוקות בין חברי מסלקה​ נובמבר 2016
208​ תשלום בגין איחור/עיכוב​ נובמבר 2016
210​ ​שינויים בתקנות מאי 2017
211​ ממסרים ממוגנטים בשיטה אלקטרונית​ ​מרץ 2023
212​ סליקת שטרי חוב​ מאי 2017
213​ פרק זה נמחק מכללי המסלקה מאי 2017
214​ היסבים בשיקים​ נובמבר 2017
215​ זיכויי גבייה ממוגנטים​ דצמבר 2021
216​ סמכויות מיוחדות לשעת חירום​ יולי 2009​
217​ פרק זה נמחק מכללי המסלקה יולי 2019
218​ סליקת שיקים במטבע חוץ​ נובמבר 2016
219 סליקת חנ"י​ נובמבר 2018
220​ ​ניתוב שיקים במט"י לאחר ניוד חשבון בנק ​דצמבר 2021

 

הקובץ המלא של כללי המסלקה​​​​​​​​