הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
​פרק ​נושא ​עדכון אחרון
301 ממסרי מסלקה​ נובמבר 2017
302 רשימת חברי המסלקה ומערך הייצוגים​ דצמבר 2021​
303 מקומות מרוחקים - להחזרות באיחור​ נובמבר 2010
304 סניפים שיום המנוחה השבועי חל בהם שלא בשבת​ נובמבר 2018
305 סיבות להחזרה​ דצמבר 2021
306 נוסח אחיד לכתב שיפוי​ נובמבר 2018
307 רשימת הבנקים המשתתפים בסליקת שיקים במט"ח​ ספטמבר 2023
308 רשימת סניפי חנ"י​ ספטמבר 2023
309 נוסח לתשלום שיקים במט"ח​ נובמבר 2016
310 החותמות​ מרץ 2009
311 נוסח כתב שיפוי בגין שיק חסר במטבע חוץ​ מרץ 2009
312 נוסח כתב שיפוי בגין מסמך חסר בדולר ארה"ב - חנ"י​ ינואר 2015
313 פלט של שיק ממוחשב​ דצמבר 2021
314 כתב שיפוי כולל​ נובמבר 2018
315 מועדים להצטרפות למסלקת השיקים מאי 2023

לדף חוזרי המסלקה​​​​​​​​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/01/2024