הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הערכת נאותות הלימות ההון

שם ההוראה

הערכת נאותות הלימות ההון

תאריך פרסום: 30/05/2013
מספר הוראה: 211
מספר חוזר: 2383
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2268
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024