הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

רישוי

פעילות הרישוי עוסקת בבקשות המצריכות, על פי חוק, רישוי מנגיד בנק ישראל או מהמפקח על הבנקים. פעילות הרישוי כוללת, בין היתר, בדיקת בעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ובסולקים או בעלי מניות המבקשים להחזיק בהם אמצעי שליטה, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד של נושאי משרה בכירים בתאגידים בנקאיים ובסולקים (fit & proper), בחינת מתן רישיונות, היתרים לפתיחת סניפים ופעילות של בנקים זרים בישראל.

סינון לפי תחום

חקיקה7

מדיניות6

הוראות ניהול בנקאי תקין3

מכתבים0

לא נמצאו פריטים מתאימים

טיוטות0

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 31.12.20210

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20180

לא נמצאו פריטים מתאימים

הוראות הדיווח לציבור עד ליום 30.9.20150

לא נמצאו פריטים מתאימים
  • תובנות בנוגע להקמת בנק חדש בישראל
  • הודעות לעיתונות על מתן רישיון בנק לוואן זירו ועל הסרת מגבלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/01/2023