הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

קובץ חקיקה בנושא

היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 28/01/2001
קובץ חקיקה מס': 147
תחום: רישוי
נושא: סינוף
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023