הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

שם ההוראה

סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

תאריך פרסום: 30/09/2021
מספר הוראה: 472
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: תאגידים בנקאיים ייחודיים ותאגידים אחרים
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
3 2601
2 2583
1 2498
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024