הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מסלקות הבנקים

​מסלקת הבנקים מורכבת ממסלקת הנייר (השיקים) ומהמסלקה האוטומטית (מרכז סליקה בנקאי - מס"ב).

המסלקה פועלת על פי הסכם בין חבריה – התאגידים הבנקאיים בישראל, בנק הדואר ובנק ישראל. חלק מחברי המסלקה פועלים ישירות במסלקה, וחלק מיוצגים בה על ידי בנקים אחרים. גם הבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית הם חברי מסלקה, והם מיוצגים על ידי שני תאגידים בנקאיים בישראל.

מסלקת הבנקים מנוהלת על ידי ועד המסלקה, המונה 14 חברים - מחציתם מבנק ישראל ומחציתם מהמערכת הבנקאית. תפקידו העיקרי של הועד הוא להסדיר את העברת הממסרים והסליקות בין הבנקים.

מסלקת הבנקים פועלת על פי "כללי המסלקה", המעודכנים מדי פעם בפעם בהתאם להחלטות ועד המסלקה. ועד המסלקה מתכנס תקופתית לדיון בצרכים השוטפים של המסלקה ולעדכון כללי המסלקה בהתאם לצר​​​כים.

מסלקת השיקים:

מסלקת השיקים סולקת ממסרים הניתנים על גבי נייר.

הממסרים המוצגים על ידי הבנקים במסלקת הנייר עיקרם שיקים, המוצגים והמוחזרים כיום רק בשיטה אלקטרונית. נוסף על כך מוצגים זיכויים וחיובים לא-ממוגנטים – ממסרים ידניים.

הממסרים נסלקים במסלקה בערבו של יום העסקים שבו הם הופקדו בבנקים. הבנקים רשאים לא לכבד ממסרים, ואלה מוחזרים בדרך כלל ביום שלמחרת הפקדתם. החזרות הממסרים נרשמות במועד ההחזרה לפי הערך השוטף ביום ההפקדה. הסליקה הכספית בין הבנקים נרשמת ביום העסקים הבא במערכת זה"ב.

מס"ב:

מס"ב הינה מערכת אלקטרונית הסולקת תנועות בן-בנקאיות (הוראות חיוב וזיכוי) שאינן מבוססות על מסמכי נייר או במזומן, כגון הרשאות לחיוב חשבון ("הוראות קבע"), תשלומי משכורות והחזרי מס, המועברות אליה על ידי הבנקים ועל ידי מוסדות שונים המורשים לשלוח הוראות ישירות למס"ב.

הוראות החיוב והזיכוי נסלקות בערבו של יום ההעברה, לפי ערך אותו יום. ההעברות הבין-בנקאיות נרשמות ביום העסקים שלאחר יום ההעברה. המשתתפים בסליקה רשאים להחזיר את החיובים והזיכויים מספר ימים לאחר מועד הצגתם. הוראות התשלום המוחזרות מקבלות את ערך יום העסקים של יום הצגתן.

החל מדצמבר 2009 נסלקת במס"ב הפעילות הכספית הנובעת מהחזרת זיכויים.

על פי הוראת בנק ישראל, חמ"ת-2010-1, החל מ- 01/07/2010 חל איסור על העברת תשלומים במס"ב בסכום העולה על 1 מיליון ₪, פרט למצבים בהם הוחרגו הוראות אלה כמפורט בהוראה.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/12/2022