הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרזי מק"מ

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים

מק"ם הוא נייר ערך שבנק ישראל מוכר לתקופות קצרות (עד כשנה), אשר באמצעותו הוא יכול בנק ישראל להזרים או לספוג נזילות. ניירות ערך אלו מונפקים לציבור הרחב, וניתן לסחור בהם בבורסה לניירות ערך. המק"ם מונפק בכל חודש, כך שבכל נקודת זמן ישנן 12 סדרות מק"ם סחירות עד טווח של שנה. תשואות המק"ם מסייעות בחישוב ציפיות הציבור לאינפלציה וכך – בניהול המדיניות המוניטרית לטווחים של עד שנה.

מכרזי מק"ם - תנאים כלליים

הודעות על מכרזי מק"ם (במיליוני ש"ח)

מספר הסדרה תאריך המכרז תאריך הסליקה הכמות המוצעת מזה: תמ"מ התשואה המירבית (%) (1)
התשואה תקבע לפני כל מכרז, אך לא תפורסם בציבור.
תאריך הפדיון מס' הימים לפדיון
1214 05/12/2023 06/12/2023 14,000.000 3 --- 04/12/2024 364
314 05/12/2023 06/12/2023 20,000.000 3 --- 06/03/2024 91

תוצאות מכרזי המק"ם (במיליוני ש"ח)

מספר הסדרה תאריך המכרז תשואת סגירה (%) התשואה הממוצעת (%) מחיר ממוצע הכמות המבוקשת הכמות שנמכרה במכרז שיעור ההקצאה (%) תאריך הפדיון מס' הימים לפדיון
1114 07/11/2023 4.25 4.18 95.9985 36,969 14,000 14.08 06/11/2024 364
214 07/11/2023 4.57 4.52 98.9039 47,175 18,000 24.71 07/02/2024 91
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023