הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרזי מק"מ

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

מק"ם הוא נייר ערך שבנק ישראל מוכר לתקופות קצרות (עד כשנה), אשר באמצעותו הוא יכול בנק ישראל להזרים או לספוג נזילות. ניירות ערך אלו מונפקים לציבור הרחב, וניתן לסחור בהם בבורסה לניירות ערך. המק"ם מונפק בכל חודש, כך שבכל נקודת זמן ישנן 12 סדרות מק"ם סחירות עד טווח של שנה. תשואות המק"ם מסייעות בחישוב ציפיות הציבור לאינפלציה וכך – בניהול המדיניות המוניטרית לטווחים של עד שנה.

מכרזי מק"ם - תנאים כלליים

הודעות על מכרזי מק"ם (במיליוני ש"ח)

תוצאות מכרזי המק"ם (במיליוני ש"ח)

מספר הסדרה תאריך המכרז תשואת סגירה (%) התשואה הממוצעת (%) מחיר ממוצע הכמות המבוקשת הכמות שנמכרה במכרז שיעור ההקצאה (%) תאריך הפדיון מס' הימים לפדיון
715 02/07/2024 4.38 4.33 95.8608 28,534 12,000 97.16 02/07/2025 364
1014 02/07/2024 4.37 4.34 98.9464 37,084 26,000 84.71 02/10/2024 91
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/07/2024