לצפייה בהודעה המלאה לחץ כאן

גרפים ונתונים נוספים

  • עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הופסקה כמעט כל התעסוקה הפלסטינית בישראל, והצטמצמה תעסוקת העובדים הזרים. אלה יחד היוו, עד המלחמה, כשליש וכמחצית מהמועסקים בענפי הבינוי והחקלאות, בהתאמה. הממשלה פעלה להביא עובדים זרים לענפים אלו, עד כה בהצלחה חלקית, ודחתה עד כה הצעות לחידוש התעסוקה הפלסטינית.
  • מומלץ לעודד ככל האפשר תעסוקה של ישראלים בענף הבניה תוך שימוש בטכנולוגיה שתגדיל את הפריון והשכר של העובדים הישראלים.
  • בהינתן החלטה להעסיק עובדים לא-ישראלים מומלץ לפעול ליצירת תמהיל של עובדים פלסטינים וזרים: העובדים הפלסטינים זמינים לתעסוקה ארוכת טווח ועונתית בישראל, אך זמינותם מוגבלת במהלך משברים ביטחוניים חמורים. על כן יש חשיבות להרחבה מסוימת של מספיק עובדים זרים בענפים ספציפיים למרות הקשיחות בהעסקתם, והשפעות חברתיות שליליות אפשריות.