הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

שו"ת בנושא

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 20/07/2014
מספר השו"ת: 365
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023