הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק הלוואות לדיור

שו"ת בנושא

הנחיות המפקח על הבנקים בנושא שוק הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 26/07/2012
מספר השו"ת: 295
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023