הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות (מיום 29/06/23)

שו"ת בנושא

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי - שאלות ותשובות (מיום 29/06/23)

תאריך פרסום: 29/06/2023
מספר השו"ת: 202323
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי

נערכו תיקונים בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" ובקובץ שאלות ותשובות ליישום הוראה זו, כחלק ממדיניות הפיקוח לצמצם, ככל האפשר, את הנטל הרגולטורי על התאגידים הבנקאיים ולאור הניסיון שנצבר ביישום ההוראה.

התיקונים העיקריים שבוצעו בקובץ השו"ת הם כדלקמן:

סעיף 2 בקובץ שאלות ותשובות בנושא הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בניהול סיכון אשראי הועבר בהתאמות הנדרשות לקובץ שאלות ותשובות בנושא הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 312 עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים.

במסגרת ההתאמות בוטלה שאלה ותשובה מספר 2.1.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023