הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון

שו"ת בנושא

קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון

תאריך פרסום: 26/01/2023
מספר השו"ת: 202303
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף

בעקבות החלת דרישת הון גבוהה יותר לעסקאות לרכישת קרקע בסיכון גבוה, עלה הצורך במתן הבהרות הנוגעות לאופן חישוב שיעור המימון.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023