הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים

שו"ת בנושא

שאלות ותשובות בנושא יישום הכללים החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים

תאריך פרסום: 31/01/2021
מספר השו"ת: 202103
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023