הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים- מגבלות למתן הלוואות לדיור

שו"ת בנושא

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים- מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 03/05/2016
מספר השו"ת: 201615
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023