הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות

שו"ת בנושא

קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות

תאריך פרסום: 06/10/2014
מספר השו"ת: 201420
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023