הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכות תשלומים מבוקרות

מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"
בחודש יולי 2013 הכריז בנק ישראל על מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים", המופעלת על ידי חברת מס"ב ( מרכז סליקה בנקאי) כעל מערכת מבוקרת.
החברה הינה חברת שירותים משותפת הנמצאת בבעלותם של מספר בנקים מסחריים. מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" היא מערכת אלקטרונית לסליקה של תנועות בין-בנקאיות בשקלים, אשר אינן מבוססות על מסמכי נייר - הרשאות לחיוב חשבון, תשלומי משכורות ומסים. את התנועות מעבירים אליה בנקים וארגונים המורשים לשלוח הוראות תשלום ישירות.
 
במערכת מתבצעות הוראות משני סוגים: זיכויים ישירים - תשלומים שמקורם בארגונים (כולל הממשלה) וכן תשלומים שמקורם בבנקים ואשר מבטאים פעילות של לקוחות. חיובים ישירים - חיובים שמקורם בארגונים (הראות לחיוב חשבון).
 
 
מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב"
בחודש יולי 2013 הכריז בנק ישראל על מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב", המפועלת על ידי חברת שב"א (שירותים בנק אוטומטיים), כעל מערכת מבוקרת.
החברה מנהלת את רשת התקשורת בין חברות כרטיסי החיוב לבין מסופי הכרטיסים בבתי העסק. הרשת תומכת ברוב כרטיסי החיוב בעולם ובכל סוגי העסקאות המבוצעות בכרטיסי חיוב.
 
כמו כן, שב"א מנהלת ממשק סליקה בין חברות כרטיסי האשראי. ממשק הסליקה מרכז את הפעילות של כל סולק ומנפיק ובסופו של תהליך מפיק קבצי סילוקין (Clearing). תהליך זה מבוצע בהתאם לכללים מוגדרים ומוסכמים מראש. הממשק מנהל מאגר מידע מרכזי לצורכי בירורים ומאפשר ניהול של מערכת בקרה חשבונאית פשוטה. קבצי הסילוקין מועברים למס"ב לסליקה (Settlement) במערכת זה"ב.
 
מערכת "מכשירי בנק אוטומטיים"
בחודש יולי 2013 הכריז בנק ישראל על מערכת "מכשירי בנק אוטומטיים" המפועלת על ידי חברת שב"א (שירותים בנק אוטומטיים), כעל מערכת מבוקרת.
רשת מכשירי בנק אוטומטיים (ATM) היא רשת ארצית המשותפת לכל הבנקים, אשר מאפשרת ללקוח מבנק אחד למשוך כסף מכספומט של בנק אחר באופן זהה למשיכה רגילה ובאופן מאובטח ומבוקר. מערכת מכשירי בנק אוטומטיים ממתגת בין הבנקים בעסקאות משיכה בכספומט בהן הלקוח מושך כספים בכספומט שאינו מופעיל על ידי מנפיק הכרטיס באמצעותו הוא מושך.
 
מערכת "פרוטוקול אשראית אי.אם.וי"
בחודש אוגוסט 2022 הכריז בנק ישראל על "פרוטוקול מסופי אם.אי.וי בישראל" המופעל על ידי העמותה לניהול פרוטוקול מסופי אם.אי.וי בישראל (ע"ר), כעל מערכת מבוקרת. 

בתאריך 24.03.20 הוקמה "העמותה לניהול פרוטוקול מסופי אי.אם.וי בישראל". בעמותה חברים סולקים, מעבדי סליקה, יצרנים ומנפיקים וכן נמצאים בה משקיפים שאינם חברי עמותה.

העמותה הוקמה על מנת לנהל את פרוטוקול אשראית אי.אם.וי בישראל וזו עוסקת באפיון, פיתוח ותפעול הפרוטוקול.  הפרוטוקול הינו מפרט טכנולוגי ומבנה מסר בתקן EMV המשמש להעברת עסקאות ומידע בין גורמים בשרשרת ביצוע עסקה בכרטיס חיוב במקטע שבין המסוף לסולק (או המעבד מטעמו), למעט עסקה למשיכת מזומן ממכשירים אוטומטיים.

 

 

שם המערכת

מפעיל

סוג פעילות

שימושים

חיובים, זיכויים והעברות תשלומים

מס"ב 

ACH 

העברת הוראות חיוב וזיכוי אלקטרוניות נדחות בשקלים, כגון הרשאות לחיוב חשבון, תשלומי משכורות, תשלומי מסים, ועוד

שירותים בכרטיסי חיוב 

שב"א 

Switch

מיתוג מסרים בין סולקים למנפיקים בכרטיסי חיוב

מכשירי בנק אוטומטיים

שב"א 

Switch

מיתוג הרשתות של מכשירי הבנק האוטומטיים למשיכת מזומנים

פרוטוקול אשראית אי.אם.וי

העמותה לניהול פרוטוקול מסופי אי.אם.וי בישראל

Scheme

מפרט טכנולוגי ומבנה מסר בתקן EMV, המשמש להעברת עסקאות ומידע בין גורמים בשרשרת ביצוע עסקה בכרטיס חיוב

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/01/2024