הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מס"ב

זיכויים, חיובים והעברות תשלומים

 

מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" היא מערכת אלקטרונית לסליקה של תנועות בשקלים (הוראות זיכוי וחיוב), אשר אינן מבוססות על מסמכי נייר – אלא תשלומים לפי הרשאות לחיוב חשבון, תשלומי משכורות ומסים. את התנועות מעבירים אליה משתתפי המערכת וארגונים המורשים לשלוח הוראות תשלום ישירות.

במערכת מתבצעות הוראות על ידי הגופים הבאים:

  • ארגונים, גוף שהוא צד לעסקת הזיכוי או החיוב. ארגון פועל במערכת מתוקף אישור שניתן לו על ידי המשתתף המנהל את חשבונו שאחראי על פעילותו. השימושים של ארגונים הם גם זיכויים ישירים, כמו משכורות ותשלומים לספקים, וגם חיובים ישירים, כמו תשלומי חשבונות באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (בדומה להוראת קבע).
  • משתתפים, גוף שפועל במערכת לביצוע חיובים וזיכויים בין משתתפים או בין חשבונות תשלום של לקוחות הקצה.

במערכת ישנם שני חלונות סליקה:

  • סליקת הארגונים – הוראות החיוב והזיכוי נסלקות בערבו של יום הוראת התשלום, לפי ערך אותו היום.
  • סליקת הבוקר – הוראות החיוב והזיכוי בין המשתתפים נרשמות ביום העסקים העוקב שלאחר יום הוראת התשלום. המשתתפים במערכת רשאים להחזיר את החיובים והזיכויים מספר ימים לאחר מועד הצגתם והוראות התשלום המוחזרות מקבלות את ערך יום העסקים של יום הצגתן.

 

תשלום מידי

מערכת התשלום המידי שמופעלת על ידי חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) מאפשרת למשתתפים ולארגונים לשדר למערכת הוראות של זיכויים מידיים. זיכוי מידי הינו תשלום שבו שידור הוראת התשלום והזמינות הסופית של הכספים עבור מקבל התשלום מתבצע בזמן אמת (או קרוב מאוד לזמן אמת). המוטב מקבל את הזיכוי בחשבונו באופן מידי וסופי, תוך 5- 7 שניות מזמן מתן הוראת התשלום. אמצעי תשלום זה

מאפשר למקבל התשלום לעשות שימוש מידי בסכום הכסף שבו זוכה חשבונו, בדומה לתשלום באמצעות כסף מזומן, ובשונה ממרבית אמצעי התשלום הנפוצים היום בישראל שבהם זיכוי המוטב והשימוש בכספים אינו מידי.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2024