הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים

שם ההוראה

מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים

תאריך פרסום: 30/09/2021
מספר הוראה: 436
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות ללא תנועה
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2510
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024