הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי תשלום מתקדמים

שם ההוראה

שירותי תשלום מתקדמים

תאריך פרסום: 26/12/2022
מספר הוראה: 427
מספר חוזר: 2732
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2714
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/04/2024