הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022

שם ההוראה

משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022

תאריך פרסום: 13/06/2022
מספר הוראה: 420
מספר חוזר: 2713
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
7 2659
6 2653
5 2557
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/04/2024