הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מגבלות למתן הלוואות לדיור

שם ההוראה

מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 27/12/2021
מספר הוראה: 329
מספר חוזר: 2690
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2426
2 2430
3 2455
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024