הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים

שם ההוראה

שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים

תאריך פרסום: 30/09/2021
מספר הוראה: 306A
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: ממשל תאגידי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024