הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022

שם ההוראה

משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022

תאריך פרסום: 13/06/2022
מספר הוראה: 420
מספר חוזר: 2659
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
7 2659 13/06/2022
6 2653 05/06/2021
5 2557 24/02/2021
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/08/2023