הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כרטיסי חיוב

שם ההוראה

כרטיסי חיוב

תאריך פרסום: 12/01/2020
מספר הוראה: 470
מספר חוזר: 2601
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: תאגידים בנקאיים ייחודיים ותאגידים אחרים
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
14 2572 08/01/2020
13 2565 12/11/2018
12 2552 03/07/2018
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024