הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו-2016

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו-2016

תאריך פרסום: 26/06/2016
קובץ חקיקה מס': 159H
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023