הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

חוזר בנושא

הוראת ניהול בנקאי תקין 313 -מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

תאריך פרסום: 31/07/2023
מספר חוזר: 2754
מספר הוראה: 313
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/02/2024