הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר

חוזר בנושא

פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר

תאריך פרסום: 19/07/2023
מספר חוזר: 2751
תחום:
נושא:

הוראת נב"ת "פעילות תאגיד בנקאי כברוקר דילר" מסדירה את פעילות התאגידים הבנקאיים בתחום התיווך הפיננסי בנושא של קבלה והעברה של הוראות לשם ביצוע פעולות בניירות ערך עבור לקוחות, הן בפעילותם כמתווכים והן בדרך של מסחר לחשבונם העצמי. מטרת ההוראה היא להבטיח שוק הוגן, איכות גבוהה בביצוע עסקאות ושקיפות גבוהה שיסייעו בהגנה על לקוחות המשקיעים ויגבירו את אמונם בשוק ובמערכת הבנקאית. העקרונות שבהוראה מתבססים, בין השאר, על הרגולציה האירופאית ונועדו גם לצמצם את הפערים הרגולטוריים שבינינו לבין חו"ל. ההוראה נועדה להשיג מטרה נוספת והיא צמצום סיכונים לתאגידים הבנקאיים ובפרט סיכונים תפעוליים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/12/2023