הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים

חוזר בנושא

עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים

תאריך פרסום: 12/06/2023
מספר חוזר: 2747
מספר הוראה: 345
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכונים סביבתיים

בשנים האחרונות גוברת המודעות בארץ ובעולם לסיכונים הפיננסיים שקשורים לשינויי אקלים, ולהשלכות החמורות שעלולות להיות להתממשות שלהם על יציבות התאגיד הבנקאי, המערכת הבנקאית והכלכלה הריאלית. בעקבות זאת, בעולם נצפית עלייה משמעותית ב"הסדרה האקלימית", לרבות בהיבטים הפיננסיים. ההוראה בנושא הנ"ל קובעת עקרונות על פיהם נדרשים התאגידים הבנקאיים לפעול כדי לנהל בצורה מיטבית את חשיפתם לסיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים, והיא מבוססת על מסמך שפרסמה ועדת באזל ביוני 2022.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023