הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות (מיום 29/03/23)

חוזר בנושא

ניהול מערך שירות ותמיכה ללקוחות (מיום 29/03/23)

תאריך פרסום: 29/03/2023
מספר חוזר: 2744
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: כללי

ההוראה החדשה (הוראת נב"ת 501) מעגנת עקרונות למתן שירות ותמיכה ללקוחות המערכת הבנקאית בערוצי השירות השונים, וקובעת חובות בתחום הממשל התאגידי ותהליכי העבודה של התאגידים הבנקאיים, על מנת לקדם תרבות ארגונית ששמה דגש על איכות וזמינות השירות והתמיכה הניתנים ללקוחות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/03/2024