הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר (מיום 23/01/23)

חוזר בנושא

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר (מיום 23/01/23)

תאריך פרסום: 24/01/2023
מספר חוזר: 2736
מספר הוראה: 366
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר

עדכון מס' 4 להוראת נ.ב.ת. מס' 366 בנושא " דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר ":

בהתאמה לסעיף 31 לחוק שירות מידע פיננסי (התשפ"ב -2021) הקובע חובת דיווח למאסדר של מקור מידע או נותן שירות מידע פיננסי כהגדרתם בחוק זה, הוגדרה חובת דיווח של התאגידים הבנקאיים על אירוע אבטחה חמור כהגדרתו בחוק.

חובת דווח זו הוגדרה במסגרת תיקון זה להוראת נ.ב.ת מס' 366, נלווה לתיקון זה גם תיקון להוראת דיווח מס' 880.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023