הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יישום תקן בנקאות פתוחה בישראל (מיום 23/01/23)

חוזר בנושא

יישום תקן בנקאות פתוחה בישראל (מיום 23/01/23)

תאריך פרסום: 23/01/2023
מספר חוזר: 2734
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: בנקאות פתוחה

חוק שירות מידע פיננסי קובע כי חובת מתן הגישה למידע אודות חשבונות ניירות ערך, עבור מקור מידע שהוא בנק או תאגיד עזר, תחל ביום 14.6.2023.  

בהתאם, נדרש לתקן את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 368 לעניין מתן גישה גם למידע אודות ניירות ערך ונוסף נספח א4' לסטנדרט לעניין מידע על אודות ניירות ערך (סטנדרט ניירות ערך).  כמו כן, בוצעו תיקונים נוספים בהוראה, בין היתר בנושאים אלו: רמת זמינות, תיקון תקלות וטיפול בפניות כחלק מהכללים לרמת השירות; אופן השימוש בסרטיפיקט ושמירתו; ואישור מאת המפקח לפעילות ביזום תשלומים לפי הסטנדרט.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023